Kategória: CLIP-ROOF

CLIP-ROOF

Strešný systém CLIP - roof

Strešný systém CLIP – roof

CLIP roof – základné údaje

Strešný systém CLIP – roof je vhodný pre pokrytie striech rodinných domov novostavieb ako aj rekonštrukcii starších striech, objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov. Vďaka svojím vynikajúcim mechanickým vlastnostiam a vzhľadu podobnému falcovanej strešnej krytine je vhodný na všetky tipy striech pultových, sedlových aj oblúkových s mierným zakrúžením a minimálnym sklonom 8°- 90°.

Minimálny sklon pre plechové strešné krytiny u nás určuje STN 73 3610 a to od 3º ( 5,25 %) Pri riešení skladby strechy a tesnosti spojov so sklonom menším ako 7º sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť. Jednou z hlavných výhod oproti falcovaným krytinám je variabilita šírky pásu a možnosť výroby jednotlivých tabúľ strešnej krytiny priamo na stavbe podľa požiadavky zákazníka.

Ďalšia z veľkých výhod strešného systému CLIP – roof je jej využitie pri rekonštrukcii starších striech rodinných domov nakoľko je možné túto strešnú krytinu montovať aj na pôvodné latovanie. Samotnú montáž môžeme realizovať z pravej strany do ľavej a opačne podľa potreby a daných podmienok na streche. Pravidlom by malo byť že zámok musí byť otočený smerom od severu

Povrchová úprava:

Lakoplastová povrchová úprava je možná vo viacerých variantoch.

* Povrchová úprava interiérová s hrúbkou 15 mikrónov
* Povrchová úprava exteriérová – polyester hladký s hrúbkou 25 mikrónov
* Povrchová úprava exteriérová – polyester matný s hrúbkou 35 mikrónov
* Povrchová úprava exteriérová – plastisol s hrúbkou 50 mikrónov

Tá istá povrchová úprava je možná aj na hliníkovom jadre. Spodná strana plechu je taktiež chránená polyesterovou vrstvou. Takáto povrchová úprava pôsobí nielen esteticky na pohľad, ale aj chráni plech pred koróziou a samotná krytina tak zostáva po dlhé roky neporušená aj v silne agresívnom prostredí. Systém CLIP – roof má dlhú životnosť cca. 50 rokov a nevyžaduje si žiadnu náročnú údržbu.

CLIP roof – zloženie materiálu

Ľahká strešná krytina - zloženie materiálu1 – ochranná fólia

2 – plastová vrstva – polyester

3 – základný povlak PRIMER

4 – pasivácia

5 – zinkový povlak

6 – oceľové jadro

 

 

Montáž:

Strešný systém CLIP – roof sa montuje na strešné laty, plné debnenie prípadne na dosky o hrúbke 2,5 cm . Pri pokládke na plné debnenie je nutné použiť podstrešnú fóliu určenú pre priami kontakt so strešnou krytinou. Strešný systém CLIP – roof sa montuje spôsobom klincovania v miestach zámkovej drážky, alebo skrutkami ASYY 5×40 zo zapustenou hlavou, ktorá sa následne prekrýva zakliknutím v zámku nasledujúcej tabule.

DownloadNÁVOD NA MONTÁŽ vo formáte *.pdf

 

CLIP roof

Farebná škála:

V ponuke strešného systému CLIP – roof je široká paleta farebných odtieňov podľa vzorkovníka RAL vrátane matných odtieňov, odtieňov ART alebo MAX.

CLIP-roof – farebné odtiene RAL

CLIP-roof - farebné odtiene RAL

Zobrazenie farieb RAL je približné, rozdiely môžu vzniknúť pri rôznych typoch monitorov a nastavení jasu/kontrastu.

Balenie:

Strešný systém CLIP – roof je uložený na palete, zabalený v ochrannej fólii a zabezpečený proti posuvu polypropylenovou páskou. Jednotlivé kusy sú navzájom ukladané striedavo na seba a podkladané mirelonovou podložkou.

Ďalšie technické údaje:

* Požiarna odolnosť
Strešný systém CLIP – roof zabezpečuje vysokú odolnosť proti šíreniu ohňa a preto je zaradený do kategórie nehorľavý.

* Hlučnosť
Na základe skúšok prevádzaných na krytinách s oceľovým jadrom bolo zistené, že pri daždi sa hladina zvuku pohybuje okolo 40 dB. Merania boli prevedené u striech s izoláciou 50 mm. Pre porovnanie s iným zdrojom zvuku môžeme uviesť rozhovor s metrovým odstupom, ktorý odpovedá 50 dB. Pri strechách izolovaných podľa platných stavebných noriem je preto hluk zapríčinený dažďom takmer zanedbateľný.

* Kondenzácia vodných pár
Plechová strešná krytina CLIP – roof sa vyznačuje vysokým kondenzovaním vodných pár a nenasiakavosti z čoho vyplýva, že pre správnu funkčnosť strešného plášťa je potrebné používať kvalitné vysoko difúzne fólie a zabezpečiť dokonalé odvetranie strešného plášťa.

* Sklon strechy
Sklon strechy musí byť minimálne 8°.

* Vodotesnosť
Správne dodržanie montážnych postupov , namontovanie a uchytenie zabezpečuje 100% vodotesnosť strešného systému CLIP – roof ktorú je možné doplniť dodatočne rozpínacou tesniacou páskou..

* Tepelná dilatácia
Pri montáži dlhých tabúl plechu je potrebné brať do úvahy rozťahovanie a zmršťovanie sa kovu v závislosti na sezónnych teplotách. To preto, že dilatačný koeficient pozinkovaného plechu je 3,97 mm / m / 100°C. Vychádzajúc z predpokladu že v letnom období pri vonkajšej teplote 35°C sa nám plech hlavne tmavších odtieňoch zohreje až na teplotu 80°C a naopak v zimnom období pri teplote –30°C dochádzame k maximálnej dĺžkovej dilatácii 3,98 mm na každý meter. Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu manipulácie sa odporúča maximálna dĺžka tabule 6 m.

* Krov a latenie
Strešný systém CLIP – roof si nevyžaduje plné debnenie. Typ strešnej laty potrebný pre montáž strešnej krytiny CLIP – roof je určený v závislosti od osovej vzdialenosti krokiev.

Osová vzdialenosť krokiev:
90 – 120 cm :: lata 4 x 6 cm, prípadne doskami 10 x 2,5 cm v osovej vzdialenosti 30 cm.

* Údržba
Za normálnych podmienok si strešný systém CLIP – roof po montáži nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Prípadné poškodenia – napr. škrabance – odstránime opravnou tužkou.

CLIP-roof – charakteristika

CLIP roof - charakteristika– krycia šírka: 272 – 480 mm
– hmotnosť cca.: 4,5 kg / m2
– odporúčaná max. dĺžka: 8000 mm
– minimálny sklon: 8°- 90°- kotvenie: klincovačkou nastrelením, skrutkami

– kotvenie: pozink. klince 25 mm, skrutky ANSY 40

– široká farebná škála

 

CLIP roof – možnosti využitia

Strešný systém CLIP – roof je vhodný pre pokrytie striech rodinných domov novostavieb ako aj rekonštrukcii starších striech, objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov. Vďaka svojím vynikajúcim mechanickým vlastnostiam a vzhľadu podobnému falcovanej strešnej krytine je vhodný na všetky tipy striech pultových, sedlových aj oblúkových s mierným zakrúžením a minimálnym sklonom 8°- 90°.

Minimálny sklon pre plechové strešné krytiny u nás určuje STN 73 3610 a to od 3º ( 5,25 %) Pri riešení skladby strechy a tesnosti spojov so sklonom menším ako 7º sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť. Jednou z hlavných výhod oproti falcovaným krytinám je variabilita šírky pásu a možnosť výroby jednotlivých tabúľ strešnej krytiny priamo na stavbe podľa požiadavky zákazníka.

Ďalšia z veľkých výhod strešného systému CLIP – roof je jej využitie pri rekonštrukcii starších striech rodinných domov nakoľko je možné túto strešnú krytinu montovať aj na pôvodné latovanie. Samotnú montáž môžeme realizovať z pravej strany do ľavej a opačne podľa potreby a daných podmienok na streche. Pravidlom by malo byť že zámok musí byť otočený smerom od severu.

Cenník STAMINA, BOBRINA, MERIDA, CLIP-ROOF (PDF) >>

Zdieľať článok